Свята нощ

Коледен концерт на ученици от класа по пиано, с преподавател Елена Юлианова.

18 декември /неделя/
17:00 часа
Исторически музей “Искра“ - Художествена галерия, Казанлък

ВХОД СВОБОДЕН