СЦЕНА:

 • Отвор – 8,5 метра
 • Височина – 5,5 метра
 • Дълбочина – 12 метра
 • Аванс сцена – оркестрина /9,00 м х 3,00 м/
 • Механични чиги /ръчни/ - 16 бр. /през 30 см/

ОСВЕТЛЕНИЕ:

 • Прожектори /статични/ - 30 бр.
 • Подвижни прожектори – 4 бр.
 • Подови контакти – 4 бр.

ЗАЛА:

 • Брой места за зрители – 443 бр.
 • Балкон – 125 бр.
 • Салон – 318 бр.

Осветителна уредба

Озвучителна уредба:

 • Пулт
 • Усилвател
 • Монитори – 2 бр.
 • Тонколони – 2 бр.

СХЕМА НА СЦЕНАТА

СХЕМА НА ЗАЛАТА

Изтегли схема на залата