„Старите къщи на Казанлък - част от архитектурното богатство на Долината”, финансиран по програма „Ти и Lid за по-добър живот”.

Основната цел на проекта бе документиране и съхраняване на стари архитектурни техники и традиции, чрез заснемане на стари къщи както и насочване вниманието на местната общност към системни усилия за опазването на архитектурното богатство на Казанлък. Бяха заснети 73 къщи-най-ценните представени в изложба. В изпълнението на проекта се включиха деца-художници.


„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов”, финансиране по програма „EVN за България 2016”.

Проектът е на стойност 12 412 лв., като безвъзмездното целево финансиране, което e предоставено от „ЕВН България” ЕАД е в размер на 11 059лв. В рамките на проекта e подменена дограмата на Школата, изкърпена и боядисана западната фасада на сградата. При реализирането на проекта, учениците в Школата бяха обучени как да пестят енергия.

„Почитане на свещения покровител” - развитие на културен туризъм - финансиран от ДЖАЙКА, резултат от проекта е спектакълът
„Почитане на свещения покровител”- в него участват 150 души актьори, танцьори,статисти, конна полиция и обслужващ персонал. “Почитане на Свещения покровител” е спектакъл на открито, играе се на обособена сцена пред Храма на Севт III, край гр.Шипка. Спектакълът пресъздава празниците в чест на Бог Дионис. Главни действащи лица в спектакъла са Бог Пан, Сиринга, Севт III, Великата Богиня майка, Дионис. 

„Моило келела, мовоги келела, келен аменса”, финансиран по програма на USAID

Основната цел на проекта бе интегриране на ромите чрез песента и танца.

„Създаване на младежки духов оркестър”- финансиран по програма на Корпуса на мира за България
 

„Долината на розите и тракийските царе” - финансиран по програма на ПРООН, с подкрепата на: Министерство на Културата на Република България, Програма на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Програма “Матра” на Правителството на Холандия.

Проектът цели развитието на културния туризъм в града, чрез по-доброто експониране на културно-историческото наследство.
Реализиран е спектакълът „Мистерии в долината”, пресъздаващ древен тракийски ритуал от 4-3в. пр.Хр. В него участват 45 артисти и масовка. При влизането си в импровизираното тракийско селище ръцете на зрителите биват измивани с розова вода. ”Мистерии в долината” е едно незабравимо преживяване за всеки, станал свидетел на древните тракийски тайнства. След края на спектакъла се прави пир в чест на новия цар, гостите се черпят с мезета, плодове и с
- „Пробуждане на българското читалище за европейска интеграция”- по програма „Европа 2002”.