1. Теодора Иванова-председател

2.Василка Кирилова- зам.-председател

3.Стефка Денева-член на Настоятелството

4.Иван Димов- член на Настоятелството

5. Николай Тенев- член на Настоятелството

6.Младен Станев- член на Настоятелството

7. Румяна Григорова- член на Настоятелството

8. Мара Радева- член на Настоятелството

9. Петя Александрова- член на Настоятелството

10. Лидия Попова- член на Настоятелството