Детска Театрална школа

В детската театрална школа се обучават деца от 7 до 13 години.

Последните заглавия в репертоара на студията „Сватбата на Червенушко“, „Цветята на малката Ида“, „Алиса в огледалния свят“, „Ваше Въображение“, „Яйцето“.

Част от  театрална студия са Школата по художествено слово, Студио „Пантомима” и Формация „Буфо”

Художествен ръководител: Мая Стоянова