Школа по изобразително изкуство „Синьо“

Школа по изобразително изкуство „Синьо”е открита на 10 април 2018г., като още първата година реализира своята първа изложба.

Школа по изобразително изкуство „Синьо“ предлага изучаване на различни техники в живописта, а от скоро и подготвителен курс за желаещи, които ще кандидатстват в Художествени гимназии.

За сравнително кратко време Школата по изобразително изкуство „Синьо“  успя да се впише в творческото пространство на децата художници не само в Казанлък, но и в страната. Нейни ученици са носители на над 30 престижни награди от различни конкурси, между които и Световния Конкурс за Детска рисунка България, 2018.

Ръководител на Школата е Мариела Попова.