НЧ „Искра-1860” активно работи за:

  • създаването, опазването и разпространението на духовни ценности;
  • за развитие на творческите способности на населението;
  • за задоволяване на културните потребности и интереси на населението; 
  • за създаване на условия за общуване между хората;
  • за утвърждаване на националното самосъзнание;

Може да ни подкрепите като станете наш дарител!

За финансови дарения:

Банкова сметка:

„Общинска банка” АД

БАНКОВА СМЕТКА BG50SOMB91301020027401

БАНКОВ КОД /BIC/  BG50SOMB