Резултати от IV онлайн конкурс за коледна песен “Коледа с песен“

ПРОТОКОЛ
На  16.12.2023г и  18.12.2023 година в сградата на НЧ „Искра-1860”, находяща се в град Казанлък, ул. „Искра”1 се проведоха заседания на жури в състав:
1. Стефка Денева- вокален педагог - Председател
2. Валери Джамбазов- музикант и преподавател по музика
3. Виктор Владков- музикант
4. Ванина Колева- музикант и  музикален учител в детска градина
  за излъчване на най-добрите изпълнители на IV онлайн  конкурс за коледна песен „ Коледа с песен”.
Поради големия брой деца в първа възрастова група, журито взе решение да се обособят две подгрупи, съответно подгрупа А ”деца  до 5 години” и  подгрупа Б „деца на 6 и 7 години”.
След внимателно изслушване на получените записи, журито определи следните победители.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Подгрупа А
Първа награда
Антония Христова Касалийска- ДДГ „Детелина”
Преслава Йорданова Василева- ВГ”Чучулиги”, гр.Ловеч
Втора награда
Иванина СтилияноваАлександрова- ДГ „Юрий Гагагарин”
Марая Станиславова Баръмова- ВГ”Чучулиги”, гр.Ловеч
Трета награда
Грета Владиславова Матеева- ДГ „Слънчице”, град Добрич
Поощрителни награди
Пламена Дианова Иларионова- НЧ „Христо Ботев-1872”, град Нови пазар
Ния Момчилова Димитрова- ДДГ „Детелина”
Ясмин  Ахмет Касап- ДГ „Теменуга”


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Подгрупа Б
Първа награда
Аная Щерева Попова- ДГ „Малкият принц”, град Пловдив
Йоанна  Ферменджиева- ДГ „Слънчице”
Втора награда
Александра Григорова- НЧ „Христо Ботев-1872”, град Нови пазар
Десислава Георгиева- Школа по народно пеене „Славейче”, при НЧ „Христо Ботев-1897”
Цанимира Мирославова Палазова- СУ „Екзарх Антим I”

Трета награда
Йоана Радева Момчева- ДГ „Здравец”, гр.Казанлък
Самуил Росенов Гюзелев- ДГ „Юрий Гагариин”
Мария Янкова Стоянова-  Ловеч
Александър Тихомиров Чубриков- ДГ „Юрий Гагарин”
Поощрителни награди
Теодор Ангелов Тодоров-  ДГ „Славейче”
Стефани Емилова Петрова-  ОУ „Чудомир”
Айше Дерия Пейадеджи-  ДГ „Здравец”
Кристина Калоянова Видолова- ДГ „Здравец”
Надежда Атанасова Славова- ДДГ „Детелина”


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Първа награда
Елица Попминчева- СУ „Екзарх Антим I”
Иванина Колева- Школа по народно пеене „Славейче”, при НЧ „Христо Ботев-1897”
Християн Андреев- ОУ „Мати Болгария”
Втора награда
Дария Тенева- Школа по народно пеене „Славейче”, при НЧ „Христо Ботев-1897”
Никол Христова Красенова- НЧ „Христо Ботев-1872”, град Нови пазар
Трета награда
Хактан Инджиров- СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Пордим
Доминик Тодоров Димитров- ОУ „Георги Кирков”
Дея Стоянова- ОУ „Кулата”
Габриела Аджиева- ОУ „Мати Болгария”
Поощрителни награди
Ивон Пашова- ОУ „Георги Кирков”
Филис Борисова- СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Пордим
Лъчезар Атанасов
Рая Тодорова- ОУ „Любен Каравелов”, гр.Бургас
Десислава Пенчева- СУ „Екзарх Антим I”

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда
Шеннур Фикрет- ЦПЛР-ОДК Търговище
Преслава Кънчева- Музикално студио „Елита”, гр.Велико Търново

Втора награда
Преслава Дончева- СУ „Екзарх Антим I”
Мария Попова- СУ „Екзарх Антим I”
Трета награда
Иван Бакърджиев- Школа по народно пеене „Казанлъчета”
Поощрителни награди
Александър Николов Денев- село Първомайци
Деница Кенова- Школа по народно пеене „Славейче”, при НЧ „Христо Ботев-1897”
Аделина Петкова- Музикално студио „Елита”, гр.Велико Търново
Ния Иванова- СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Пордим

Стефка Денева
Валери Джамбазов
Виктор Владков
Ванина Колева