Дарение за Народно читалище “Искра“

Днес в Читалище „Искра” се върнахме във времената на големия и незабравим искрист Буко Давидов, оставил трайна следа в историята на „Искра”.
Наши гости бяха неговите внуци, синовете на Луна Давидова - Анри и Алберт Леви и сина на Бети Давидова - Иля Нисимов.
Благодарим им за направеното дарение - картини на Луна Давидова и Бети Давидова, които ще можете да видите във фоайето на читалището.
Благодарим им за топлите спомени, които споделиха от детството си в Казанлък и в Читалище „Искра”.