“Нека да е лято“

Концерт на съставите и школите на НЧ “Искра“ за закриване на творческия сезон