Успешно приключи проектът  „Музикални щрихи от Казанлък”  на Читалище „Искра”

Успешно приключи проектът  „Музикални щрихи от Казанлък”  на Читалище „Искра” 

Успешно приключване на дейностите по проекта „Музикални щрихи от Казанлък”  отчетоха от НЧ „Искра-1860”.
Ръководителят на проекта Теодора Иванова заяви, че всички цели заложени в него са постигнати, но като най-важно отчете , че двата концерта, реализирани в рамките на проекта ще останат в музикалната история на Казанлък като една своеобразна ретроспекция на дейността на най-известните казанлъшки композитори. В рамките на концертите пред ученици и граждани на Казанлък  бе представено творчеството на Емануил Манолов, Петко Стайнов, Иван Скордев, Иван  Широв, Йоско Йосифов, Дечо Таралежков, Цветан Добрев и Иван Дундаков. На сцената на „Искра” своя творба представи талантливата ученичка на Елена Юлиянова Екатерина Димитрова.
Важна част от проекта бе и закупуването на нова озвучителна техника, използвана в двата концерта.
Теодора Иванова благодари на Национален фонд „Култура, за финансирането на проектите, на екипа, работил по реализиране на идеята Стефка Денева, Младен Станев, Елена Юлиянова и Веска Кирилова, както и на директорите на казанлъшки училища , подкрепили проекта.
Проектът „Музикални щрихи от Казанлък” е реализиран с финансовата подкрепа на НФ „Култура” по  „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.